Özellikle son yıllarda sosyal medya dijital anlamda büyük değişiklikler yaşamaktadır. Sosyal medya sadece markalar için değil, belki daha fazla, bu alandaki kullanıcılar için popüler hale gelmiştir. Doğal olarak bu durumdan yararlanmak isteyen markalar büyük bütçeler öngörmekte, sosyal medya reklam ağlarını kullanmakta ve rekabet güçlerini arttırmaktadır.

Unutmamak gerekir ki sosyal medya, geleneksel pazarlamanın kurallarından farklı işlemektedir. Bu alanda müşterilerle etkileşim ve iletişim kurulabilmektedir. Bu doğrultuda markalar, sosyal medyayı kullanırken bir takım beklentiler içine girmektedir. Yoksa bir marka neden sosyal medyayı kullanmak istesinler ki? Böyle olunca markalar farklı müşteri kitlelerine yoğunlaşmakta ve beklentileri doğrultusunda sosyal medyaya yaklaşmaktadır.
Yapılan araştırmalara göre, bilinen markaların sosyal medya beklentileri şu şekildedir:

 • Verilmek istenen mesajların hedef kitleye doğru bir şekilde ulaşması
 • Verilen mesajlara, tüketicilerin ne tepki verdiklerinin öğrenilmesi
 • Marka olarak hedef kitlede farkındalık yaratılması
 • Elde edilebilecek her türlü verinin ölçümlenmesi
 • Verilen mesajlar doğrultusunda hedef kitlenin alışveriş yapması

Markalar İçin Sosyal Medya Yönetimi

Buna karşılık markalarla iletişime geçen tüketicilerin sosyal medya beklentileri ise şunlardır:

 • Markaların kendilerine kulak vermesi
 • Ürünler hakkında söz söyleyebilmesi
 • Markaların tüketicilere küçük de olsa avantajlar sunması
 • Olası problemlerin kısa sürede çözülmesi
 • Belki markalardan, ürün tanıtımları dışında da mesajlar alınması

Karşılıklı iletişimin mümkün olduğu bir ortamda sadece tüketicilere mesaj vermek yeterli olamaz. Tüketicilerin duygu ve düşüncelerinin izlenmesi gerekir. Tüketici yaklaşımlarının markaya yönlendirilmesi gerekir.

İşte bu noktada cevap verilmesi gereken soru şu olmalıdır: bir markanın hangi sosyal medya araçlarını kullanması mı daha önemlidir, yoksa markanın sosyal medyada nasıl konumlandığı mı daha önemlidir?

Sosyal Medya Reklam Yönerimi

Markaların sosyal medyayı bu kadar kullanmak istemelerinin birçok nedeni var:

 • Markalar, tüketiciler ile hızlı ve etkili iletişim kurabilmektedir
 • Diğer reklam kanallarına göre sosyal medya araçları daha düşük maliyetlidir
 • Tanıtımların tüketiciler üzerindeki etkileri kolayca analiz edilebilmektedir
 • Markalar, bu yoldan tanıtımlarını ve satışlarını hızlı arttırmaktadır

Sosyal medya araçlarını etkin ve doğru kullanan markalar bu alanda başarılı olmaktadır. Yanlış kullanan markalar ise itibar kaybetmekte ve imajları zarar görmektedir.

Bir marka sosyal medyada bir kampanya sürecine girecekse, önce şu konularda tereddütleri olmamalıdır:

 • Markanın sahip olduğu değerler nelerdir? Marka birkaç kelime ile tüketicilere ne ifade ediyor? Satılan ürünler nelerdir?
 • Markanın hedef kitlesinde kimler var? Bu kişilerle nasıl iletişime geçilecek? Hedef kitle nasıl genişletilebilir?
 • Farklı sosyal medya araçlarına göre (televizyon, radyo, web, mobil, outdoor, Facebook, Twitter, Google Ads ve benzerleri) ayrılan bütçe ne kadar?
 • Bir zaman planı yapıldı mı? Uzun süreli, proje süresince, bir yıla yayılarak veya belli bir dönem içinde olabilir.
 • Markanın hedefleri nelerdir? Yeni müşteriler edinmek, yeni bayiler kazanmak, tanınırlığı arttırmak, ürünleri kanıtlamak veya satışları yükseltmek olabilir.

Yine yapılan bir araştırmadan şu sonuçlar elde edilmiştir:

 • Satın almaya ikna olanlar (yüzde 31)
 • Çevresine tavsiye edenler (yüzde 20)
 • Markayı ziyaret eden ve ürünü inceleyenler (yüzde 9)
 • Marka farkındalığının artması (yüzde 8)
 • Fikir değiştirenler (yüzde 3)
 • İletişime geçenler (yüzde 3)