Günümüz rekabet koşullarında işletmeler, profesyonellerle çalışmak zorundadır. Ama diğer yandan yetenekli profesyoneller, kendilerine çok fazla esneklik tanıyan freelance çalışma tarzını daha fazla benimsemeye başladılar ve işletmedeki mesai saatlerine bağımlı çalışma ortamlarından vazgeçmeye yöneldiler. Böyle bir durumda rekabette geri kalmak istemeyen ve değişen dünya koşullarına ayak uydurmak zorunda olan işletmeler, freelance çalışanları kabul etme yoluna gitmektedir.

Aşağıda, freelance çalışma tarzını benimsemek için altı haklı neden açıklanmaya çalışılmıştır.

1. Y Kuşağı Çalışanları Esneklik Arıyor
Daha yakın bir zamana kadar çalışma yaşamında X kuşağından söz ediliyordu. Bugün 40 yaşa yaklaşan bu kuşak, soğuk savaşın sona ermesi ve küreselleşme gibi tarihi süreçlere tanıklık etmiştir, ancak dünya ekonomisindeki büyüme yavaşlamaya başlayınca yüksek yaşam beklentileri karşılanamaz olmuştur. Bugün Y kuşağında söz edilmektedir ve bu kuşak artık X kuşağının yerini almıştır. Y kuşağı, her zaman çalışma ortamlarında esnek olmaktan yanadır ve işletmeler genç ve dinamik bu kuşağın beklentilerini gömezden gelememektedir.

Y kuşağı çalışanlarının yüzde 77’si, çalışma saatlerinin esnek olmasının çalışanları daha verimli yapacağını düşünmektedir. Uzmanlara göre belki de önümüzdeki yıllarda sabah 9 akşam 18 arası çalışma temposu geçmişte kalacaktır.

2. İşletmeler de Esnekliğe Karşı Değil
İşletmeler bu değişim karşısında, maaşlı çalışan kadrolarındaki bağlılıktan uzaklaşmaya başlamıştır. Freelance çalışanlarla, herhangi bir projeye bağlı olarak ya da belli bir süre içinde yararlanmak koşulu ile birlikte olmak, işletmeler için daha cazip olmaya başlamıştır.

Aslına bakılırsa işletmeler, eğer çalıştıkları freelancer ile anlaştıklarını ve ileride de güzel çalışabileceklerini düşünüyorsa, onları tam zamanlı olarak kadrolarına almak da isteyebilirler. Üstelik böyle bir uygulama, çalışanı deneme olanağı sunmuş olmaktadır.

Freelancer’lar kendi evlerinde çalışıyorlarsa, işletmeler onlara bir çalışma ortamı ve başka imkanlar sunmak zorunda olmayacağı için, bir anlamda tasarruf etmiş olmaktadır.

3. Freelance Çalışanlar Sonuç Odaklı Çalışırlar
Tam zamanlı çalışanlar, çalışma sürelerini işverene sunmuş olmaktadır. Hergün işe gelip masalarında oturmak zorudadırlar. Bu süre içinde kendilerine verilen işleri yaparlar ya da çalışıyor gözükebilirler. Performans değerlendirme sistemleri çalışanların verimini ölçmeye yöneliktir.

Oysa freelance çalışanlar, ellerindeki işi bir an önce tamamlamak ve ücretlerini almak isterler. Bu yüzden onlar boş durmaktan hoşlanmazlar. Freelance çalışanların zamanı yaptıkları işe göre çok değerlidir.

4. Freelance Çalışanlar Alanlarında Uzmandır
İşletmeler yapılacak işler için ellerindeki kadro ile sınırlıdır. Oysa freelancer seçerken, ellerinde çok daha geniş bir yetenek havuzu bulunmaktadır. Ayrıca freelance çalışanlar genelde proje başına veya çalıştıkları saat üzerinden ücret almaktadır. İşletmeler ücretini karşılayabildiği oranda çalışanlara göre daha yüksek seviyede uzmanlığa sahip bir freelancer ile anlaşabilir. Örneğin bir işyeri, içerik stratejileri önerilerini görüşmek üzere freelance çalışan bir sosyal medya danışmanını bir kaç saatliğine işletmeye çağırabilir.

5. Freelancer Çalışanlar Beklemede Tutulabilir
İşletmeler açısından, beklenen işlerin alınması gecikebilir. Bu durumda hazır tutulan bir çalışan kadrosu işletmeye maddi yük getirebilir. Beklenmeyen durumlarda işletmeler, çalışanların bir kısmının işine son vermek zorunda kalabilir. Oysa freelance çalışanlar, küçük bir iş için, veya birden fazla iş için hizmet verebilir. Ya da belli bir proje için kısa dönemli olarak çalıştırılabilir. Ancak bütçeler kısılmak zorunda kalındığında freelance çalışanlar kolayca devre dışı bırakılabilir.

6. Hemen Çalışmaya Başlama, Freelancer’lar ile Çok Kolaydır
İşletmeler tam zamanlı olarak bir çalışanı işe almak istediğinde, işe alım süreci bir hayli uzun sürer. Ancak kısa bir görüşme sonrasında bir freelancer ile işe koyulmak çok daha kolaydır. Hatta bazı işletmeler freelance çalışanı bulma işini bile freelancer uzmanlarına bırakmaktadır.