• bekircelik.com.tr tamamen kişisel bilgi, tecrübe ve bazı popüler haber ve etkinliklerin kamuoyu ile paylaşılarak,  bireyleri bilgilendirme amacı taşıyan bir web sitesidir.
  • Bu site “Basın Kanunu Madde 3 – Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir.”maddesine göre,  kişisel bilgi ve tecrübelerin paylaşımı aynı zamanda güncel haber, olay ve etkinlik bilgileri ve kimi  ticari markalar, ürünleri ve bu ürünlerin tanıtımları amacı ile düzenledikleri toplantı ve etkinlikler  hakkında  kamuyu aydınlatma amacını gütmektedir. Bunun dışında herhangi bir bir amaç ya da fikre hizmet etmez.
  • Sitede kullanılan fotoğraflardan bazıları  sadece bilgi amaçlı olarak içeriğin yanına iliştirilmiş olup, hiç bir ticari amaç gütmemektedir. Görsel sahipleri ya da fotoğrafların hak sahiplerinin talebi durumunda, bekircelik.com.tr ilgili içeriğin değiştirileceğini ve gerekirse yayından kaldırılacağını taahhüt eder.
  • Öte yandan bekircelik.com.tr sitesinde yer alan özgün fotoğrafların başka site ve mecralarda değiştirilerek dahi olsa kullanılması yasaktır.
  • Sitenin interaktif bölümlerinde yapılan yorum ve görüşler kullanıcıların sorumluluğundadır. bekircelik.com.tr bu bölümlerde yayınlanan içerikten sorumlu değildir.
  • Yine bu bölümlerde yer alan mesajların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olması durumunda bekircelik.com.tr bu mesajları silmeye ve kullanıcıya haber vermeksizin varsa üyeliğini sonlandırma ve ihbar hakkına sahiptir.
  • bekircelik.com.tr bu sitedeki bilgileri istediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme, yayından kaldırma hakkına sahiptir.
  • bekircelik.com.tr sitesinin içeriği’nin değiştirilerek de olsa herhangi bir şekilde kopyalanması, tekrar yayınlanması veya tekrar dağıtılması yasaktır. fundalina.com, içerikteki hiç bir yanlışlıktan ya da gecikmeden, veya bunlarla ilişkili olarak oluşabilecek durumlardan ötürü sorumluluk kabul etmez.
  • bekircelik.com.tr üzerinde  yer alan bilgilerin yeniden dağıtımı ve internet üzerinde dijital içerik desteği için iletişime geçebilirsiniz.