Markaların internet dünyasında ön plana çıkabilmek için oldukça özen gösterdikleri konulardan birisi olan dijital kampanyalar, marka bilinirliğini arttırmak ve satış grafiklerini yükseltebilmek amacıyla uygulanır. Farklı dijital medya kanallarında gerçekleştirilen bu kampanyaların üzerinden ölçümleme yapılması ise kampanyalar için harcanan maddi kaynakların daha kolay optimize edilebilmelerine imkân verir.

Ancak tabi ki dijital pazarlamada başarı için tek şart ölçümlenebilir kampanyalar hazırlamak değildir. Dijital dünya için uygulanan kampanyalarda başarılı olabilmek amacıyla ölçümleme yapmanın yanı sıra, bu ölçümlerden alınan verileri de en iyi şekilde değerlendirmek önemlidir. Değerlendirme aşaması ise UTM kodları sayesinde çok daha basit bir hale gelir.

E-ticaret, dijital pazarlama ya da sosyal medya alanında uzman pek çok kişiye sorduğumuz zaman aslında UTM parametreleriyle ilgili ne kadar az bilgiye sahip oldukları fark edilebilir. Bu nedenle UTM kodu oluşturma ve kodları takip etme konularında bilgi vermeden önce, dijital pazarlama ile iç içe geçmiş kavramlardan birisi olan bu kod hakkında biraz daha açıklama yapmak gerekebilir.

UTM Kodu Ne Demektir?

Urchin Tracking Module kelime grubunun kısaltılmış hali olan UTM kodu, aynı zamanda Google UTM ya da URL Builder şeklinde de tanımlanabilir. UTM en basit haliyle; ölçümlenebilen her türlü verinin Google Analytics üzerinden değerlendirilebilmesine imkan veren kod parçaları olarak açıklanabilir. İnternet ortamında yapılan kampanyalarda ya da farklı dijital çalışmalarda yönlendirme linklerinin sonuna eklenebilen UTM kodu ile bu linklerin takiplerinin yapılması mümkün olur.

Konuya halen tam anlamıyla hakim olamayanların UTM kodlarını biraz daha rahat anlayabilmeleri için öncelikle bir web sitesine reklam verdiklerini hayal etmeleri gerekir. Verdikleri reklam görsellerinin ise sitenin farklı sayfalarında ve farklı boyutlarda yayınlandığı varsayılmalıdır. Bu görsellerin yönlendirme linklerinde UTM parametresi olmaması durumunda, siteden belirlenen linke giden kullanıcılar bunu 2 farklı görsel üzerinden tıklayarak yapıyor olsalar da, UTM kodu bulunmadığı için müşterilerin hangi görsele tıklayarak siteye geldiği görülemeyecektir. Bu da hangi reklam görselinin daha çok verim aldığı ve müşteri çekebildiği konusunda hiçbir bilgi alınamamasına neden olacaktır. Bu ölçümlemenin yapılamaması ise, en verimli kampanyanın ne olduğunun ayırt edilmesine engel olacağı için reklam sahiplerinin boşu boşuna 2 reklam kampanyası türüne de para yatırmasına sebebiyet verecektir.

Çeşitli şekillerde çoğaltılabilecek bu örnekler sadece sitelerde yayınlanan reklam görsellerinde değil, Facebook ve diğer sosyal medya mecralarındaki reklamlarda da geçerlidir. UTM kodları ayrıca sonuçları görülmek istenen backlink çalışmaları üzerinde de uygulanabilir.

UTM Kodu Hangi Yollarla Oluşturulur?

Standart kalıplar halinde bulunan UTM kodları bu özellikleri sayesinde oldukça kolay yollarla oluşturulabilir. Dileyen herkes hiçbir ek yazılıma gerek duymadan tamamen ücretsiz bir şekilde dijital dünyadaki reklam kampanyaları için kendi kodlarını meydana getirebilir. 5 ana parametre üzerinden çalışan UTM kodları, 3 tanesinin hazırlanması halinde de kullanılabilir. Yani geriye kalan son 2 parametre isteğe göre tercih edilebilir.

Parametrelerin ilki utm_source’dir. Bu parametre kampanyanın kaynağını bildirdiği için kullanılması zorunlu birinci parametre olarak tanımlanabilir. İkinci parametre olan utm_medium, kampanyanın aracını tanımlar ve yine şart olan bir parametredir. Üçüncü parametre utm_campaign, kampanya ismini belirterek zorunlu olan son parametreyi meydana getirir. Geriye kalan  2 parametreden birisi olan utm_content kampanya içeriği hakkında bilgi verdiği için şart değildir. Son parametre utm_term ise kampanyanın anahtar kelimelerini gösterir ve yine kampanya içeriği gibi kullanılma zorunluluğu yoktur.

Bahsedilen tüm UTM parametreleri reklam kampanyalarındaki yönlendirme yapan linklere ‘’?’’ işareti ile eklenir ve farklı parametreleri birleştirmek için de ‘’&’’ işareti kullanılır. Parametrelerin belirli bir sıra dahilinde kullanılma şartı yoktur fakat sıralı şekilde kullanan kişilerin yönlendirme linklerini çok daha kolay inceleyebildiği söylenebilir. Kişiler UTM kodlarını kendileri oluşturma imkanlarına sahiptirler ancak dilerlerse uğraşmamak adına Google’ın hizmetlerinden olan URL Oluşturucu’yu da tercih edebilirler.

UTM Kodlarından Bazı Örnekler

UTM kodlarının nasıl oluşturulduğunu merak edenlere verilebilecek bazı örneklerle bu konunun daha iyi anlaşılması sağlanabilir. Örneğin; http://www.bekircelik.com.tr/ sitesindeki bir makale için hazırlanan reklamın Facebook üzerinden paylaşılacağı ve reklama tıklayan insanların da sitedeki makaleye gelmelerinin hedefleneceği varsayılabilir. Böyle bir durumda kullanılacak yönlendirme linki:

www.bekircelik.com.tr/mobil-uygulama-tasariminda-basari-icin-altin-adimlar?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=icerik

Şeklinde olur. Facebook’ta kullanılacak bir reklam olduğu için ‘’utm_source’’ parametresine Facebook yazılabilir. Kampanya aracı olan ‘’utm_medium’’  parametresi Cost Per Click yani tıklama başı ücret olarak belirlenir. Bu kısımda CPC yerine TBM yani tıklama başına maliyet terimi de girilebilir. Bu alanda temel amaç, makaleye bir reklam üzerinden tıklanarak gelindiğini belli etmektir. Yani herhangi bir terimin burada kullanılabilmesi uygun olur. ‘’utm_campaign’’ parametresinde ise reklam kampanyasının ismi belirlenir ve böylelikle reklam için gerekli UTM kodu hiçbir yardım almaksızın hazırlanabilir.

Ancak hazırlanan bu UTM kodu, ‘’utm_campaign’’ bölümü nedeniyle birtakım sorunlar çıkarabilir çünkü burada terim olarak ‘’icerik’’ kelimesi kullanılmıştır. Bu durumda kişiler Facebook’tan başka reklamlarla http://www.bekircelik.com.tr/ sitesindeki farklı makalelerine reklam ile yönlendirme linki verdiklerinde UTM kodu farklı reklam kampanyalarını birbirinden ayırt edemeyeceği  ve hepsini bir içerik olarak göreceği için hangi reklamdan ne kadar verim alındığı konusunda doğru bir veri sunması mümkün olmayabilir. Böyle bir olayla karşılaşmamak için yapılabilecek tek şey, ya ‘’utm_campaign’’ parametresinde geçen ismi farklı bir isim olarak belirlemek ya da diğer UTM parametrelerini de reklam kampanyası için hazırlanan koda dahil etmektir.

Diğer kodların dahil edilmesi durumunda ise:

www.bekircelik.com.tr/mobil-uygulama-tasariminda-basari-icin-altin-adimlar?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=icerik&utm_content=mobiluygulamayazisi

Şeklinde yeni bir UTM kodu meydana getirilir ve yaşanması muhtemel bir karışıklığın önüne geçilebilir.

Aynı İçeriğe Çok Sayıda Reklam Verilmesi

Reklam kampanyası yürütecek olan kişilerin tek bir içeriğe birden fazla reklam vermek istemeleri halinde kullanacakları UTM kodlarında değişikliğe gitmeleri gerekir.

Bu gereksinim ‘’utm_campaign’’ ya da ‘’utm_content’’ parametreleri üzerinde yapılabilecek değişiklikler ile mümkün olabilir. Dileyen kişiler ‘’utm_term’’ parametresini UTM koduna dahil ederek de aynı çözümü sağlayabilirler. 3 farklı seçenek arasında en sağlıklısı ise ‘’utm_term’’ parametresini kullanmak olacaktır. Bu durumda yeni UTM kodu ilk reklam için:

www.bekircelik.com.tr/mobil-uygulama-tasariminda-basari-icin-altin-adimlar?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=icerik&utm_content=mobiluygulamayazisi&utm_term=mobiluygulamaadimlari

Şeklinde olacaktır. İkinci reklam içinse:

www.bekircelik.com.tr/mobil-uygulama-tasariminda-basari-icin-altin-adimlar?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=icerik&utm_content=mobiluygulamayazisi&utm_term=mobiluygulama

Şeklinde bir kod dizisi hazırlanabilir. Böylelikle aynı makaleye yönlendirme yapacak birbirinden farklı 2 reklamda kullanılmak üzere 2 adet UTM kodu elde edilir. Linklerin bir tanesi Mobil Uygulama Adımları başlığıyla birinci reklam kampanyası için tasarlanmış olurken, diğer bir link de Mobil Uygulama başlıklı reklamda kullanılabilir. Birbirinden bağımsız bu linkler sayesinde de hiçbir sorun yaşamadan iki reklam kampanyasının da ölçümlenebilmesi sağlanabilir.

Kampanyalardaki UTM Kodları Nasıl İzlenir?

Dijital mecralardaki reklam kampanyalarında ve diğer çalışmalarda kullanılacak olan UTM linklerini Google Analytics üzerinden takip edebilme imkânı mevcuttur. Uygulama üzerinde yer alan ‘’Edinme’’ menüsünden ‘’Kampanyalar’’ kısmına geçilerek burada yer alan ‘’Tüm Kampanyalar’’ sekmesinden aktif olan bütün UTM kodlarının izlenebilmesi mümkün olur.