Zaman sadece insanoğlu için yaratılmış ve hayatın kaosunu arttırmaya programlanmıştır. Ancak akıllı insanlar bunun da üstesinden gelebilmek isterler, çünkü zaman başarı konusunda kilit taşlarından biridir. Zamanı başarıyla yönetmek asla sadece çalışmak değildir. Zamanı başarıyla yönetmek mutlu bir insan olabilecek kadar çok ve güzel şey yaparken de verimli çalışabilmektir. Zamanı yönetebilmek zamanın kendisi dışında da pek çok şeye bağlıdır.

Zaman sınırsız bir “şu an” zincirinden oluşur. Zamanı yönetmenin en temel kuralı kendini yönetebilmektir. Zamanın uzunluğu ise tamamen kişini algılamasına dayalıdır. “Şu an”larını iyi değerlendirmeyi başaran insanlar bu sonsuz zincirde gelecek “şu an”larının da diğerlerine göre daha iyi olmasını sağlayacaktır.

Zamanı etkili kullanmayı isteyen bir birey önce hedeflerini tam olarak belirlemeli, önceliklerine karar vermeli ve çalışma ortamını ideal seviyeye ayarlamalıdır. Yapılabilecek seviyede ve doğru olduğuna inandığı kararları almalı, çalıştığı süreçte sadece çalışmasına odaklanmalı ve “hayır”ların zamanla hayatını nasıl yönlendirebileceğini bilmeli.

Aynı anda birden fazla iş yapmanın iş sayısını arttırsa da verimini düşürdüğünü kavramalı, zihnen ve bedenen hazır hissetmediğinde asla bir işe girişmemesi gerektiğini bilmelidir. Zihnini berrak ve temiz tutmayı öğrenmeli, istediği şeylere sahip olmak için var gücünü ortaya koyup emek vermeli, gerektiği kadar çalışmalı.

Başarı şu an sahip olduğun şeylerin aslında bir zamanlar hedefin olup olmadığıyla ilgilidir. Eğer bir zamanlar şu an bulunduğun konuma imreniyordu isen gerçekten hedefine ulaşabilecek kadar kararlısın, çalışmalarından verim almayı ve başarıya giden yolun anahtarını biliyorsun.

Eğer dün bir şeyleri yanlış yaptıysan ve bugün o şeylerin hiçbirinden memnun değilsen bundan sonra asla aynı hataya düşmemeli ve geçmişinden ders almalısın. Dünkü hatalar bazen düzeltilebilir ama yarınki yanlışlar kesin olarak engellenebilir.